Waterstof is veilig

Geweldige video over de veiligheid van waterstofauto’s. En datzelfde geldt natuurlijk voor waterstofboten!

Gezien de eigenschappen van waterstof hebben wij in het verleden wel eens, in bijzijn van techneuten, gezegd dat waterstof feitelijk veiliger is dan benzine en LPG. Dat werd niet altijd meteen beaamt, maar wij staan daar nog steeds achter. Sterker nog, de zelfontbrandingstemperatuur van waterstof is niet alleen hoger dan die van benzine, ook hoger dan die van diesel. (Het vlampunt van diesel is hoger dan dat van benzine, maar de zelfontbrandingstemperatuur van diesel is lager dan die van benzine EN lager dan die van waterstof).
Waar waterstof zich echt in onderscheidt: Het is veel lichter dan lucht en is daardoor bij ontsnapping, heel snel weg.