Fuel Cells

Fuel Cells (Brandstofcellen) maken van waterstof (H2) elektriciteit en warmte. Vaak gaat het alleen om de elektriciteit, maar in veel gevallen kan de warmte ook nuttige gebruikt worden. Fuel Cells, of beter gezegd fuel cell stacks, werken vaak nauw samen met batterijen.

Hymera Blue
Hymera Blue 200 Watt
custom made 12 volt powerbank (60 Watt) met fuel cell (30 Watt)

Fuel Cells kunnen ervoor zorgen, dat batterijen minder snel leeg raken en dus langer meegaan. Daarbij levert de batterij vaak de piekstroom en laadt de fuel cell bij lagere vermogensvraag rustig bij. In veel gevallen raakt de batterij zo nooit leeg.

Ook kan een fuel cell met een zonnepaneel (of meerdere zonnepanelen) EN een batterij samen. Dat is natuurlijk de ideale combinatie!