EFRO future proof mobility

Samen met 11 andere organisaties waaronder Mobiel Erfgoed Centrum (penvoerder), Hogeschool Rotterdam, KNAC en FOCWA neemt DEOdrive deel in een meerjarig programma dat wordt gesubsidieerd door de Europese Unie.

De subsidie is verstrekt vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het programma behelst het opbouwen en samenbrengen van kennis op het gebied van duurzame techniek voor mobiliteitsconcepten en het ontwikkelen van elektrische aandrijvingen voor voertuigen die in mobiel erfgoed EN in moderne voertuigen kunnen worden toegepast.

 

Kennis wordt ondergebracht bij het Centre of Expertise (CoE) en toegepast in de Community of Practice (CoP) van de Automotive opleiding aan de Hogeschool Rotterdam.

DEOdrive brengt kennis en ervaring in op het gebied van elektrische voertuigen, batterij technologie en waterstof fuel cells (brandstofcellen) als drager van elektrische energie in voertuigen.
Logo_EFRO_staand_kleur_voor_Office.JPG

Bron: www.kansenvoorwest2.nl/nl/resultaten
alinea: “Clean & future proof mobility concepts”