Missie | Visie

Missie

“DeoBoat maakt zero emissie haalbaar, betaalbaar waarbij plezier en actieradius gewaarborgd zijn. Wij helpen bij het opwekken, opslaan en gebruiken van 0% emissie varen.”

Visie

“DeoBoat biedt diensten en producten waarbij de gehele keten van zero emissie varen wordt bediend. Onze focus is de pleziervaart, zowel zeilboten als motorjachten. Wij maken elektrisch varen toegankelijk door niet alleen te werken aan boten met een lage waterweerstand, maar ook door fuel cells te leveren voor boten en waterstof te leveren aan jachthavens. Daarbij moeten de oplossingen praktisch, uitvoerbaar en financieel aanvaardbaar zijn en een vaar-ecosysteem zonder fossiele brandstoffen mogelijk wordt gemaakt.”

Co-founder Marcus Rolloos
Co-founder Marcus Rolloos

DeoBoat gelooft in Duurzame Energie Op het water waarbij de problemen van gisteren vandaag kunnen worden opgelost. Wij doen alleen uitspraken over een duurzame toekomst als wij daarbij handvatten kunnen bieden die praktisch ter hand kunnen worden genomen. DeoBoat maakt het mogelijk.

Zo hebben wij ons lot als onderneming verbonden aan de mate waarin wij bijdragen aan een betere wereld.